Khoẻ trọn vẹn Aia

Hỏi đáp sản phẩm Khoẻ Trọn Vẹn AIA

I. Đặc điểm tham gia

1. Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm Khoẻ Trọn Vẹn AIA. Tại sao phải tham gia sản phẩm này?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phiên bản mới của AIA cung cấp quyền lợi ưu việt về bệnh hiểm nghèo và bệnh ung thư đến 100 tuổi, bên cạnh đó cũng đem đến giải pháp tích lũy tiết kiệm lâu dài. Sản phẩm Khỏe Trọn Vẹn có những ưu điểm nổi bật sau: Trọn vẹn bảo vệ: Bệnh ung thư (mọi giai đoạn) và 68 Bệnh hiểm nghèo phổ biến, quyền lợi khi điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, quyền lợi Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong.

Đồng hành sống khỏeHỗ trợ chi phí tầm soát ung thư, hỗ trợ duy trì hiệu lực hợp đồng, hưởng lợi nhuận từ Quỹ liên kết chung.
Vững vàng tài chính: Thưởng duy trì đóng phí, đảm bảo hiệu lực hợp đồng, linh hoạt rút tiền, đáo hạn.

2. Khi tham gia BHKTV, khách hàng có được quyết định mức phí và Số tiền bảo hiểm linh hoạt hơn các sản phẩm hiện tại hay không? Xin nêu rõ chi tiết.

Tiếp tục kế thừa những ưu điểm cùng dòng sản phẩm liên kết chung của AIA, BHKTV là khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quyết định mức phí đóng cũng như Số tiền bảo hiểm thông qua việc áp dụng bảng hệ số Số tiền bảo hiểm, bằng cách nhân mức Phí bảo hiểm cơ bản theo năm với hệ số này.

Bảng hệ số Số tiền bảo hiểm áp dụng cho BHKTV sẽ được phân ra dành cho Nam và dành cho Nữ.
Dành cho Nam:

Dành cho Nữ:

Với việc giới thiệu bảng hệ số này, những khách hàng có cùng độ tuổi, cùng một mức phí đóng có thể chọn các Số tiền bảo hiểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu bảo hiểm cao hay thấp, khách hàng có thể nhân mức Phí bảo hiểm theo năm với hệ số tương ứng.
Ví dụ: Khách hàng A 35 tuổi, Nam, quyết định đóng 25 triệu/năm cho hợp đồng BHKTV. Anh có thể chọn Số tiền bảo hiểm từ 750 triệu (25 triệu * 30) đến 1 tỷ đồng (25 triệu * 40).

3. Sau khi đã tham gia sản phẩm Khỏe Trọn Vẹn, tôi có thể yêu cầu tăng hoặc giảm STBH tùy theo nhu cầu bảo vệ của mình được không?

Khách hàng có thể yêu cầu tăng/giảm STBH theo quy định tại Quy tắc Điều khoản: Kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 Khách hàng có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm, với điều kiện:

Trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm: Người được bảo hiểm chưa đạt 65 tuổi tại thời điểm yêu cầu. Trường hợp giảm Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm sau khi giảm không thấp hơn Số tiền bảo hiểm tối thiểu do Công Ty quy định tại từng thời điểm.

4. Xin cho biết thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng của BHKTV?

BHKTV là một sản phẩm bảo hiểm trọn đời, thời hạn hợp đồng của BHKTV được tính từ lúc tham gia đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi.
Thời hạn đóng phí của BHKTV sẽ bằng với thời hạn hợp đồng. Trường hợp khách hàng trong khi tham gia sản phẩm này và gặp khó khăn về mặt tài chính, BHKTV cho phép khách hàng linh hoạt đóng phí bất kỳ lúc nào kể từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi. Tuy nhiên, để duy trì hiệu lực bảo hiểm và đảm bảo các mục tiêu tài chính ban đầu, khách hàng cần duy trì việc đóng phí cho hợp đồng này.

5. Khi tham gia sản phẩm BHKTV, tôi có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung nào, hoặc loại trừ sản phẩm bổ sung nào?

Đối với sản phẩm BHKTV:
Bên mua bảo hiểm (BMBH) có thể tham gia tất cả các sản phẩm bổ sung nếu thỏa điều kiện của từng loại sản phẩm bổ sung.

Người được bảo hiểm (NĐBH) có thể tham gia các sản phẩm bổ sung nếu thỏa điều kiện của từng loại sản phẩm bổ sung, trừ sản phẩm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện và Miễn thu phí Bệnh hiểm nghèo.

6. Tham gia BHKTV, khách hàng có những quyền lợi bảo hiểm gì?

BHKTV có những quyền lợi bảo hiểm sau đây:
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi bảo hiểm khi điều trị tại Phòng Chăm sóc đặc biệt
Quyền lợi hỗ trợ duy trì hiệu lực hợp đồng
Quyền lợi hỗ trợ chi phí tầm soát Bệnh ung thư
Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) hoặc tử vong Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí
Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng Quyền lợi đáo hạn

7. Trong Quy tắc Điều khoản có quy định”Mỗi quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư được chi trả duy nhất một lần trong Thời hạn hợp đồng.”. Vậy nếu bị nhiều hơn 1 bệnh ung thu thì có áp dụng không. Vui lòng cho ví dụ cụ thể về quy định này

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư của BHKTV bao gồm:

Mỗi quyền lợi Bệnh ung thư được chi trả 1 lần có thể được hiểu là mỗi giai đoạn sẽ được chi trả 1 lần. Ví dụ Khách hàng đã từng được chi trả 30% STBH cho Ung thư tuyến giáp (thuộc Quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm) thì sẽ không nhận thêm 30% STBH cho bất kỳ bệnh ung thư nào thuộc Ung thư giai đoạn sớm nữa. Nếu sau đó Ung thư tuyến giáp tiếp tục tiến triển thành Ung thư biểu mô tại chỗ và Ung thư nghiêm trọng thì Khách hàng sẽ vẫn tiếp tục được chi trả các Quyền lợi tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *