GIỚI THIỆU VỀ AIA

Gần 1 thế kỷ AIA dã phục vụ cho nhu cầu không ngừng thay đổi của

hàng triệu người dân khắp Châu Á – Thái Bình Dương

AIA được thành lập và có trụ sở chính tại Châu Á. Tập đoàn hoạt động tại 18 thị trường khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Giới thiệu AIA Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của tập đoàn AIA. AIA Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam. Công ty luôn tiên phong công việc xây dựng những mô hình sáng tạo nhằm đem đến trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng.